Søknaden mangler signatur fra tiltakshaver

Status: Valid

Definition: Når søknaden sendes inn på papir eller e-post, skal den være signert av tiltakshaver. Innsendt søknad er ikke signert. Du må sende inn et signert eksemplar av søknadsblanketten.

Updated: 10.08.2021
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Norwegian Building Authority

Code value: 1.9

Hierarchical code lists

Broader item

Generelt

More specialized term