Snittegninger mangler

Status: Valid

Definition: Du må sende inn snittegninger for tiltaket. Snittet må vise bygningens totale høyde fra gjennomsnittlig planert terreng. Netto romhøyde må vises på snittene. Bygningens takvinkel må også påføres snittet.

Updated: 10.08.2021
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Norwegian Building Authority

Code value: 1.80

Hierarchical code lists

Broader item

Generelt

More specialized term