Informasjon i BIM som skal dekke situasjonsplan, er mangelfull

Status: Valid

Definition: Du har valgt å sende inn en BIM i stedet for tegninger. BIMen dekker ikke alle opplysningene som normalt skal framgå av en situasjonsplan. Vi trenger følgende tilleggsinformasjon før vi kan behandle søknaden din: [Saksbehandler fyller ut]

Updated: 10.08.2021
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Norwegian Building Authority

Code value: 1.75

Hierarchical code lists

Broader item

Generelt

More specialized term