Ferdig planert terrengs gjennomssnittsnivå mangler

Status: Valid

Definition: Ferdig planert terrengs gjennomssnittsnivå må inntegnes på fasadetegningene.

Updated: 10.08.2021
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Norwegian Building Authority

Code value: 1.57

Hierarchical code lists

Broader item

Generelt

More specialized term