Bygningens visuelle uttrykk er ikke tilstrekkelig vist

Status: Valid

Definition: Fasadetegningene må vise tiltakets visuelle uttrykk inklusiv materialbruk og eventuelt fargebruk.

Updated: 10.08.2021
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Norwegian Building Authority

Code value: 1.55

Hierarchical code lists

Broader item

Generelt

More specialized term