Fasadetegningene er mangelfulle

Status: Valid

Definition: Innsendte fasadetegninger har ikke tilstrekkelig informasjon om tiltaket. Du må sende inn nye kompletterte fasadetegninger.

Updated: 10.08.2021
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Norwegian Building Authority

Code value: 1.53

Hierarchical code lists

Broader item

Generelt

More specialized term