Informasjon om takvinkel mangler

Status: Valid

Definition: Takvinkel må påføres på snittene.

Updated: 10.08.2021
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Norwegian Building Authority

Code value: 1.51

Hierarchical code lists

Broader item

Generelt

More specialized term