Snittreferanser mangler

Status: Valid

Definition: Det skal framgå av plantegningene hvor de ulike snittegningene som følger søknaden refererer seg til. Snittreferansene må påføres de nye plantegningene og markeres med henholdsvis "Snitt A-A" eller liknende.

Updated: 10.08.2021
Date accepted: 10/08/2021
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Norwegian Building Authority

Code value: 1.48

Hierarchical code lists

Broader item

Generelt

More specialized term