Bruksareal for hver etasje mangler

Status: Valid

Definition: Det skal framgå av plantegningene hvor stort bruksareal (BRA) hver etasje har. De nye plantegningene må vise dette.

Updated: 10.08.2021
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Norwegian Building Authority

Code value: 1.47

Hierarchical code lists

Broader item

Generelt

More specialized term