Tiltakets utvendige hovedmål mangler

Status: Valid

Definition: Tiltakets hovedmål kommer ikke fram av innsendte plantegninger. Utvendige hovedmål for tiltaket må tegnes inn i de nye plantegningene.

Updated: 10.08.2021
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Norwegian Building Authority

Code value: 1.46

Hierarchical code lists

Broader item

Generelt

More specialized term