Planene mangler rombetegnelser

Status: Valid

Definition: Det framgår ikke av plantegningene hva de ulike rommene skal brukes til. Rommenes funksjon på skrives inn på de nye plantegningene.

Updated: 10.08.2021
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Norwegian Building Authority

Code value: 1.45

Hierarchical code lists

Broader item

Generelt

More specialized term