Planene mangler oppdeling av bruksenheter

Status: Valid

Definition: Tiltaket består av flere bruksenheter, men det vises ikke på plantegningne hvor skille mellom de ulike bruksenhetene går. Dette må tydelig framgå av de nye plantegningene.

Updated: 10.08.2021
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Norwegian Building Authority

Code value: 1.44

Hierarchical code lists

Broader item

Generelt

More specialized term