Planene mangler etasjetall

Status: Valid

Definition: Planene mangler etasjetall. Tegningene skal vise alle etasjene som tiltaket omfatter og det skal tydelig framgå hvilken etasje den enkelte plantegning viser.

Updated: 10.08.2021
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Norwegian Building Authority

Code value: 1.43

Hierarchical code lists

Broader item

Generelt

More specialized term