Bruksnummer mangler

Status: Valid

Definition: Du må oppgi hvilket bruksnummer eiendommen som tiltaket berører har. Bruksnummeret finner du i matrikkelen under Se eiendom: https://seeiendom.kartverket.no/

Updated: 10.08.2021
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Norwegian Building Authority

Code value: 1.4

Hierarchical code lists

Broader item

Generelt

More specialized term