Gangatkomst til bygningen mangler

Status: Valid

Definition: Situasjonsplanen viser ikke planlagt gangatkomst til inngangen. Dette må tegnes inn på planen.

Updated: 10.08.2021
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Norwegian Building Authority

Code value: 1.39

Hierarchical code lists

Broader item

Generelt

More specialized term