Uteoppholdsareal for leilighetene mangler

Status: Valid

Definition: Planen som gjelder for eiendommen har bestemmelser om hvor mye uteoppholdsareal hver boenhet skal ha (MUA). Dette arealet må vises i situasjonplanen.

Updated: 10.08.2021
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Norwegian Building Authority

Code value: 1.38

Hierarchical code lists

Broader item

Generelt

More specialized term