Frisiktslinjer for utkjørsel mangler

Status: Valid

Definition: Det er krav om fri sikt når du skal kjøre ut fra eiendommen til offentlig vei. Frisiktslinjene må tegnes inn på situasjonsplanen.

Updated: 10.08.2021
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Norwegian Building Authority

Code value: 1.36

Hierarchical code lists

Broader item

Generelt

More specialized term