Avkjørsel er ikke inntegnet

Status: Valid

Definition: Du må tegne inn avkjørselen fra veien til eiendommen.

Updated: 10.08.2021
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Norwegian Building Authority

Code value: 1.35

Hierarchical code lists

Broader item

Generelt

More specialized term