Avstand til høyspentlinjer mangler

Status: Valid

Definition: Du må tegne inn avstanden fra det nye tiltaket til eksisterende høyspentledninger.

Updated: 10.08.2021
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Norwegian Building Authority

Code value: 1.34

Hierarchical code lists

Broader item

Generelt

More specialized term