Minste avstand til vann- og avløpsledninger mangler

Status: Valid

Definition: Du må tegne inn avstanden fra det nye tiltaket til eksisterende vann- og avløpsledninger.

Updated: 10.08.2021
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Norwegian Building Authority

Code value: 1.33

Hierarchical code lists

Broader item

Generelt

More specialized term