Avstanden til nære bygninger mangler

Status: Valid

Definition: Du må tegne inn avstandene fra det nye tiltaket til de nærmeste bygningene.

Updated: 10.08.2021
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Norwegian Building Authority

Code value: 1.31

Hierarchical code lists

Broader item

Generelt

More specialized term