Tiltakets plassering er upresis

Status: Valid

Definition: Det er upresist hvor det nye tiltaket skal plasseres. Alle viktige avstander må påføres situasjonsplanen.

Updated: 10.08.2021
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Norwegian Building Authority

Code value: 1.29

Hierarchical code lists

Broader item

Generelt

More specialized term