Situasjonsplanen er mangelfull

Status: Valid

Definition: Innholdet i situasjonsplanen er mangelfullt. Du må sende inn en ny situasjonsplan hvor manglende informasjon er påført:

Updated: 10.08.2021
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Norwegian Building Authority

Code value: 1.28

Hierarchical code lists

Broader item

Generelt

More specialized term