Navn på kommune mangler

Status: Valid

Definition: Det må oppgis i hvilken kommune tiltaket skal gjennomføres.

Updated: 10.08.2021
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Norwegian Building Authority

Code value: 1.2

Hierarchical code lists

Broader item

Generelt

More specialized term