Det er uklart hva søknaden omfatter

Status: Valid

Definition: Det er uklart hva tiltaket du søker om omfatter. Du må sende inn en nærmere beskrivelse av hva du faktisk søker om.

Updated: 10.08.2021
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Norwegian Building Authority

Code value: 1.10

Hierarchical code lists

Broader item

Generelt

More specialized term