Search register

Mangel

Kodelister for mangler i eByggesak 

Updated: 30/04/2021
Status: Submitted
Showing 1 - 3 of 3 hits

Angivelse av bokstav i SAK § 5-4

Norwegian Building Authority

Code value

Norwegian Building Authority

Code value

Mangeltekster til bruk i eByggesak

Norwegian Building Authority

Code value

Showing 1 - 3 of 3 hits