Systemgenerert fil

Status: Draft

Definition: Brukes for systemfiler generert fra FtPB til bruk i eByggesak, som valideringsrapport og krypteringsnøkler

Updated: 15.12.2023
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Norwegian Building Authority

Code value: SYSTEM