Search register

Dokumenttype (eldre versjon)

Dokumenttyper fra en tidligere versjon av Arkivlett. Denne er erstattet av v2. 

Updated: 15/12/2023
Status: Submitted
Showing 1 - 17 of 17 hits

Codelist

ANKO

Submitted

SØK-ET

Submitted

FOTO

Submitted

KART

Submitted

KORR

Submitted

Brukes for systemfiler generert fra FtPB til bruk i eByggesak, som valideringsrapport og krypteringsnøkler
KONTROLL

Submitted

SØK

Submitted

SØK-DISP

Submitted

SØK-FA

Submitted

SØK-RS

Submitted

TEGN

Submitted

VED

Submitted

VED-FA

Submitted

Showing 1 - 17 of 17 hits