Search register

Dokumenttype

Dokumenttype fra versjon 2 av Arkivlett 

Updated: 15/12/2023
Status: Submitted
Showing 1 - 11 of 11 hits

Codelist

ANSVKONT

Valid

AVTALE

Valid

FOTO

Valid

KART

Valid

KORR

Valid

MELDING

Valid

SØKNAD

Valid

Brukes for systemfiler generert fra FtPB til bruk i eByggesak, som valideringsrapport og krypteringsnøkler
SYSTEM

Draft

TEGNING

Valid

TILSYN

Valid

VEDTAK

Valid

Showing 1 - 11 of 11 hits