Privatrettslege rettar til å gjennomføre tiltaket

Status: Submitted

Definition: Det synest openbert at tiltakshavar ikkje har tilstrekkelege privatrettslege rettar til å gjennomføre tiltaket. Søknaden blir derfor avvist med heimel i § 21-6 i plan- og bygningslova.

Updated: 17.03.2021
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Norwegian Building Authority

Code value: 1.15