Search register

Avvise søknad - nynorsk

 

Updated: 17/03/2021
Status: Submitted
Showing 1 - 1 of 1 hits

Codelist

Det synest openbert at tiltakshavar ikkje har tilstrekkelege privatrettslege rettar til å gjennomføre tiltaket. Søknaden blir derfor avvist med heimel i § 21-6 i plan- og bygningslova.
1.15

Submitted

Showing 1 - 1 of 1 hits