Privatrettslige rettigheter til å gjennomføre tiltaket

Status: Submitted

Definition: Det framstår åpenbart at tiltakshaver ikke har tilstrekkelige privatrettslige rettigheter til å gjennomføre tiltaket. Søknaden avvises derfor med hjemmel i plan- og bygningslovens § 21-6.

Updated: 14.03.2021
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Norwegian Building Authority

Code value: 1.15