Search register

Avvise søknad - bokmål

 

Updated: 14/03/2021
Status: Submitted
Showing 1 - 1 of 1 hits

Codelist

Det framstår åpenbart at tiltakshaver ikke har tilstrekkelige privatrettslige rettigheter til å gjennomføre tiltaket. Søknaden avvises derfor med hjemmel i plan- og bygningslovens § 21-6.
1.15

Submitted

Showing 1 - 1 of 1 hits