Search register

eByggesak

Kodelister til bruk i eByggesak og sjekklister 

Updated: 14/03/2021
Status: Submitted
Showing 1 - 14 of 14 hits

Dokumenttype fra versjon 2 av Arkivlett

Norwegian Building Authority

Code value

Dokumenttyper fra en tidligere versjon av Arkivlett. Denne er erstattet av v2.

Norwegian Building Authority

Code value

Kodelister for mangler i eByggesak

Norwegian Building Authority

Register

Metode for distribuering av utgående dokument, til bruk i API-er for saksbehandlingsdata

Norwegian Building Authority

Code value

Oversikt over gyldige statuser for vedtak, til rapportering gjennom Fellestjenester BYGG (API-er for saksbehandlingsdata)

Norwegian Building Authority

Code value

Oversikt over milepæler som skal rapporteres gjennom Fellestjenester BYGG (API-er for saksbehandlingsdata)

Norwegian Building Authority

Code value

Oversikt over tillatte endringer i saksnummer, for oppdatering gjennom Fellestjenester BYGG (API-er for saksbehandlingsdata)

Norwegian Building Authority

Code value

Tekster for Avvis søknad til bruk i eByggesak

Norwegian Building Authority

Register

Tekster for Oppfølgingspunkt til bruk i eByggesak

Norwegian Building Authority

Register

Tekster for Retur av søknad til bruk i eByggesak

Norwegian Building Authority

Register

Tekster for Varsle søker til bruk i eByggesak

Norwegian Building Authority

Register

Tekster for Vilkår til bruk i eByggesak

Norwegian Building Authority

Register

Tema fra Nasjonale sjekklister for byggesak

Norwegian Building Authority

Code value

Utfallstyper i sjekklistene

Norwegian Building Authority

Code value

Showing 1 - 14 of 14 hits