Uttalelse vedtak fra annen offentlig myndighet

Status: Valid

Definition: Det er 15 sektormyndigheter som kan ha interesser i en byggesak. Som regel sender kommunen ut byggesaken til disse, men noen ganger har søker selv innhentet uttale på forhånd, og da benyttes denne vedleggstypen.

Updated: 12.05.2021
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Norwegian Building Authority

Code value: UttalelseVedtakAnnenOffentligMyndighet

Hierarchical code lists

Broader item

I

More specialized term