Uttalelse fra kulturminnemyndigheten (fylkeskommunen)

Status: Valid

Definition: Kulturminnemyndigheten kan ha interesser i en byggesak enten fordi eiendommen er uregulert eller fordi det foreligger kulturminner. Som regel sender kommunen ut byggesaken til disse, men noen ganger har søker selv innhentet uttale på forhånd, og da benyttes denne vedleggstypen.

Updated: 12.05.2021
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Norwegian Building Authority

Code value: UttalelseKulturminnemyndighet

Hierarchical code lists

Broader item

I

More specialized term