Underlag for beregning av utnytting

Status: Valid

Definition: Dersom det ikke kommer tydelig fram av søknaden hvordan grad av utnytting er beregnet, kan dette utredes nærmere i eget vedlegg.

Updated: 12.05.2021
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Norwegian Building Authority

Code value: UnderlagUtnytting

Hierarchical code lists

Broader item

D

More specialized term