Tegning ny plan

Status: Valid

Definition: Det skal legges ved plantegninger for alle etasjer i det nye tiltaket. Dersom tiltaket omfatter endring av eksisterende bygning, skal plantegningene vise hele bygningen i sammenheng.

Updated: 12.05.2021
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Norwegian Building Authority

Code value: TegningNyPlan

Hierarchical code lists

Broader item

E

More specialized term