Tegning ny fasade

Status: Valid

Definition: Det skal legges ved tegninger av alle fasader for det nye tiltaket. Dersom tiltaket omfatter endring av eksisterende bygning, skal fasadetegningene vise hele bygningen i sammenheng. Fasadetegningene skal vise eksisterende terrenglinjer og nytt arrondert terreng.

Updated: 12.05.2021
Date accepted: 12/05/2021
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Norwegian Building Authority

Code value: TegningNyFasade

Hierarchical code lists

Broader item

E

More specialized term