Tegning eksisterende snitt

Status: Valid

Definition: Dersom tiltaket omfatter endring av eksisterende bebyggelse, skal det sendes inn tegninger over bygningen slik den er før nytt tiltak.

Updated: 12.05.2021
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Norwegian Building Authority

Code value: TegningEksisterendeSnitt

Hierarchical code lists

Broader item

E

More specialized term