Søknad om ansvarsrett for tiltaksklasse 1

Status: Valid

Definition: Det kan søkes kommunen om ansvarsrett for utførende i tiltaksklasse 1 selv om foretaket ikke tilfredsstiller de formelle kravene til å erklære ansvar.

Updated: 12.05.2021
Date accepted: 12/05/2021
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Norwegian Building Authority

Code value: SoknadOmAnsvarsrettTiltaksklasse1

Hierarchical code lists

Broader item

G

More specialized term