Situasjonsplan

Status: Valid

Definition: Situasjonplan et situasjonskart med påtegnet planlagt tiltak. Hovedmål på tiltaket skal tegnes inn samt avstand til nærmeste grense, eksisterende bygning og avstand til midt vei. Situasjonsplanen skal også vise VA-anlegg med påkoblingspunkt for ny bebyggelse.

Updated: 12.05.2021
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Norwegian Building Authority

Code value: Situasjonsplan

Hierarchical code lists

Broader item

D

More specialized term