Samtykke fra Arbeidstilsynet

Status: Valid

Definition: Arbeidstilsynet skal godkjenne alle bygg som skal inneholde arbeidsplasser. Godkjenning skal foreligge før det gis igangsettingstillatelse. Samtykke fra Arbeidstilsynet lastes opp under denne vedleggstypen.

Updated: 12.05.2021
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Norwegian Building Authority

Code value: SamtykkeArbeidstilsynet

Hierarchical code lists

Broader item

I

More specialized term