Rekvisisjon av oppmålingsforretning

Status: Valid

Definition: Kan sendes sammen med Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett. Blankett tilgjengelig hos Kartverket: https://www.kartverket.no/eiendom/fyll-ut-skjema/#matrikkelsaker

Updated: 12.05.2021
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Norwegian Building Authority

Code value: RekvisisjonAvOppmaalingsforretning

Hierarchical code lists

Broader item

J

More specialized term