Redegjørelse for unntak fra TEK

Status: Valid

Definition: Dette vedlegget gjelder kun der det søkes tiltak på eksisterende bebyggelse. Plan- og bygningslovens § 31-2 gir kommunen hjemmel til å kunne unnta tiltaket fra enkelte bestemmelser i TEK der dette er særlig vanskelig og kostbart å oppfylle på grunn av den eksisterende bebyggelsen.

Updated: 12.05.2021
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Norwegian Building Authority

Code value: RedegjoerelseUnntakTEK

Hierarchical code lists

Broader item

B

More specialized term