Rapport fra miljøkartlegging

Status: Valid

Definition: Ved endring eller riving av eksisterende byggverk er det krav om kartlegging av farlig avfall og til å utarbeide rapport fra miljøkartleggingen. For krav til innhold i rapporten, se TEK § 9-7, 4. ledd. Erstatter Miljøsaneringsbeskrivelse for søknader sendt etter 1. juli 2023.

Updated: 12.12.2023
Date accepted: 01/02/2023
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Norwegian Building Authority

Code value: RapportFraMiljoekartlegging

Hierarchical code lists

Broader item

K

More specialized term