Nabovarsel

Status: Valid

Definition: "Nabovarsel" er dokumentet som sendes nabo. "Opplysninger gitt i nabovarsel" er et identisk dokument som sendes med til kommunen for å redegjøre for hva det er varslet naboene om. Bør benytte skjema gjenpart nabovarsel/opplysninger gitt i nabovarsel i stedet for vedlegg.

Updated: 12.05.2021
Date accepted: 12/05/2021
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Norwegian Building Authority

Code value: Nabovarsel

Hierarchical code lists

Broader item

C

More specialized term