Nabomerknader

Status: Valid

Definition: Hvis naboer har merknader til tiltaket, skal merknadene sendes ansvarlig søker eller tiltakshaver innen 14 dager fra nabovarselet er sendt. Ansvarlig søker skal sende kopi av nabomerknadene til kommunen sammen med søknaden.

Updated: 12.05.2021
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Norwegian Building Authority

Code value: Nabomerknader

Hierarchical code lists

Broader item

C

More specialized term