Miljøsaneringsbeskrivelse

Status: Valid

Definition: Ved gjennomføring av tiltak i eksisterende byggverk skal det foretas kartlegging av bygningsdeler, installasjoner og lignende som kan utgjøre farlig avfall etter avfallsforskriften. Kravene til hva en miljøsaneringsbeskrivelse skal inneholde følger av TEK17 § 9-7 punkt 3. Erstattes av Rapport fra miljøkartlegging for søknader sendt fra 1. juli 2023.

Updated: 06.07.2022
Date accepted: 06/07/2022
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Norwegian Building Authority

Code value: Miljoesaneringsbeskrivelse

Hierarchical code lists

Broader item

K

More specialized term