Kvittering for nabovarsel

Status: Valid

Definition: Dette er et vedlegg som viser hvilke naboer som er varslet og på hvilken måte de er varslet. "Opplysninger gitt i nabovarsel" + "Kvittering for nabovarsel" = "Gjenpart av nabovarsel".

Updated: 12.05.2021
Date accepted: 12/05/2021
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Norwegian Building Authority

Code value: KvitteringNabovarsel

Hierarchical code lists

Broader item

C

More specialized term